ontwikkeling

The way you do things is not always the only way to do them

Toekomstperspectieven zijn steeds korter geworden. Internet heeft ervoor gezorgd dat we steeds meer informatie te verwerken krijgen, steeds meer weten en steeds flexibeler om gaan met tijd en plaats. De vastgoedmarkt kan inspelen op deze veranderende markten door slimme gebouwen te plaatsen die bij een verandering van de markt kunnen meebewegen of plaats kunnen maken voor nieuw initiatieven die ontstaan, lang voordat de economische levensduur van een gebouw bereikt is.

Momenteel vinden er opvallende ontwikkelingen plaats in de markt voor particuliere woningen. De meest in het oog springende is toch wel de explosieve groei van kleine huishoudens. De komende twaalf jaar komen er 500.000 tot 750.000 een- en tweepersoonshuishoudens bij in Nederland.

“Dezelfde materialen, dezelfde kwaliteit. Maar sneller klaar, veel goedkoper en verplaatsbaar.”

Vastgoedbeleggers en woningcorporaties zijn druk bezig om hun strategische woningvoorraad aan te passen aan de op handen zijnde ontwikkelingen. Het aanbod van kleine, betaalbare huurwoningen is veel te laag. De cijfers spreken voor zich: vier op de tien huishoudens is in 2030 alleenstaand. Om aan de woningbehoefte te voldoen, is een nieuwe manier van bouwen nodig. Flexibel, snel, betaalbaar en duurzaam.

De Snelwoning is ons vernieuwende woonconcept dat hét antwoord is op de stijgende vraag naar betaalbare eengezinswoningen. Onze Snelwoning loopt in alle drie de fasen van de levensduur een stap vooruit op alle bestaande alternatieven.

Ontwikkelingsfase
Binnen 15-20 weken leveren we vrijwel elk gewenst aantal woningen sleutelklaar op.
Het kan zelfs nóg sneller, maar de ervaring leert dat de aanleg van bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen tijd in beslag neemt.

Gebruiksfase
Onze woning is leverbaar in 6 typen en voldoet aan alle wensen van de bewoners, zowel op het gebied van comfort als afwerking en uitstraling. Ze doen in niets onder voor traditioneel gebouwde woningen.

Verwijderingsfase
Zijn de woningen boventallig of is de marktbehoefte zo veranderd dat de woningen moeten plaatsmaken? De Snelwoning is duurzamer dan de huidige bouw en ruim 94% van de materialen is herbruikbaar. De gehele woning is namelijk verplaatsbaar en daardoor op een andere locatie weer inzetbaar.

Nieuw in de woningmarkt is onze aanpak. We bouwen met onze bekende Geen Gezeur Garantie, waarbij we opdrachtgevers totaal ontzorgen.

zelf ervaren

Kom kijken

Hebt u interesse gekregen in onze Snelwoning en wilt u zelf ervaren hoe goed de kwaliteit is? We laten u graag de modelwoning zien. Bel ons, of vul onderstaand formulier in.


Ik ga Akkoord met het privacy statement